2014年8月11日星期一

Aldnoah Zero 第3~6集


第3集

鞠戶大尉知道撤退命令後不滿意, 因為仲有人未救
但第四護衛艦隊海神號艦長說在這情況下只能夠申報救援部隊
留一隻登陸艦俾鞠戶, 但要佢自己湊夠船員

另一方面, 伊奈帆已經想到對策
佢認為大西瓜護罩可以吸收一齊物質, 所以應該連光都吸收左
駕駛倉應該睇唔到出面情況
之所以睇到係因為有其他裝置由上空傳送外面情況
所以睇唔到隧道情況

戰鬥開始時以煙幕彈射上上空令大西瓜睇唔到

之後由拉葉引佢去過海大橋
由紀姐帶其餘市民去另一邊逃離
遇到鞠戶的登陸艦
 途中貨車被打中, 無法再用
公主落車表明真身拖延時間


登陸艦發射飛彈吸引大西瓜注意力
韻子射斷大橋
大西瓜落水, 搵到大西瓜無吸水既部份(無護罩)
伊奈帆衝過去用刀仔插向無護罩部份
界開一少條裂縫後向果度開鎗
大西瓜KO白毛搵到未死既惴爾蘭
但惴爾蘭說要殺死公主
白毛拿左 惴爾蘭既手鎗, 連發

第4集

伊奈帆順利上登陸艦
之後隕石轟炸將新蘆市炸毀

公主主動向伊奈帆表明真身
伊奈帆繼續無表情, 因為上集佢已經見過

登陸艦去到碼頭
但碼頭已被放棄, 黎到係同友軍會合補充物資
工作尚未完成, 又有火星騎士ARGYRE登場
路人駕駛員射擊, HE彈遇上等離子刀, 未埋身已自爆
3名路人駕駛員全滅

當兩首艦想撤退時, 一號艦被等離子飛刀吉中, KO
公主想保護大家, 出去勸火星騎士離開
伊奈帆請公主留下, 自己同兩位同學出去迎戰

伊奈帆射左一輪AT彈後發覺無效, 立刻轉用AP彈
AP彈有效但火星騎士用太刀高熱蒸發破解
伊奈帆衝向ARGYRE接刀


之後韻子用貨櫃偷襲
成功令ARGYRE頭部重創


再加上海神號黎到
兩面受敵, ARGYRE撤退 (?? 畫面上交待不清)
伊奈帆等人亦順利離開


第5集

開頭講5年前
白毛坐左一個飛行器撞入大廈
白毛嘔水(LCL?) , 公主碰巧係度就幫佢吸水


皇帝對於孫女被殺非常質疑, 因為對地球毫無好處
亦暗示不滿意騎士團未宣言就開戰
提出向聯合政府休戰

扎茲巴爾開始懷疑惴爾蘭既死
知道惴爾蘭不是死於隕石轟炸, 白毛被懷疑

ARGYRE不理休戰命令又黎挑戰
路人駕駛員當然不敵
鞠戶想出戰, 但一坐就暈眩 (明明第2集完全無事...)
另一方面, 白毛用謁見之間同皇帝直接對話

最後又係伊奈帆出戰
伊奈帆利用Reactive Armor的爆炸力轟開太刀再捉住 ARGYRE
拖埋 ARGYRE 一齊落海前棄機
ARGYRE等離子太刀的高熱令海水急速蒸發後爆炸, ARGYRE被分體

原來扎茲巴爾預失同皇帝講左白毛既事
皇帝接受 扎茲巴爾之說並即刻宣布開戰


第6集

白毛被發現用謁見之間而被追捕

主角等平民被征為士兵
之後向種子島出發

公主透露因為ALDNOAH被皇帝發現
ALDNOAH 認定皇帝為正當繼承人
ALDNOAH DRIVE要係皇帝子孫或主僕之契先可以用
公主講述地球天空係藍色係因為折射(白毛講的)
但伊奈帆說不是, 仲引用埋WIKI解釋
公仔面紅, 好可愛


另一方面, 白毛成功上運輸機逃走

艦長同鞠戶講述艦長哥哥就係鞠戶既好友
艦長認為係鞠戶殺死佢哥哥

戰艦突然被飛彈襲擊
後來發現係飛拳至真


伊奈帆雖然想上場, 不過佢架機調整中
所以只有繼續用練習機
鞠戶想出擊, 但又係頭暈

今次伊奈帆都無咩好方法應對
最後火星騎士想用三個飛拳, 三個方向打向艦穚
伊奈帆只能夠用HE彈將飛拳彈開最後一個飛拳從上空黎, 伊奈帆射到無彈都唔中
好彩白毛射中彈走飛拳

======================================================

有戰術真係好睇好多
伊奈帆好善用佢既科學頭腦, 仲好利用環境制定戰略
第6集射唔中個飛拳第一次唔淡定, 哈哈

鞠戶提過地球15年前種子島初頭係用坦克同火星騎士對戰
唔通15年前成功打敗火星騎士, 再研究果架機黎製造宜家既地球量產機 ?

白毛咁快要走, 仲諗住遲下佢會做間諜通報公主

再睇返套白銀的意思, 無戰術無心思無鋪排, 仲要崩畫

沒有留言:

發佈留言